Polish Information Center 1939-1945

Home | Polish Facts and Figures in World War II. | IT STARTED HERE | The Polish Government and the Underground State! | Note to theGovernments of the United Nations - December 10th, 1942 | The Polish Russian Controversy | Soviet Puppet Government in Poland | Tribute to General Wladyslaw Sikorski - Churchill and Estreicher. | THE LUBLINLAND RESERVATION | THE FIRST POLISH BOMBER SQUADRON IN BRITAIN | Sekcja Polskojezyczna | KSIEZA POLSCY W NIEMIECKICH OBOZACH KONCENTRACYJNYCH | Niemiecki Szantaz - April 1938 | Contact Me

Sekcja Polskojezyczna

Zrodla w jezyku polskim lub przetlumaczenia wersji angielskich znajduja sie w tejze sekcji.
Bibliografia generalna jest prowadzona w obydwu jezykach w osobnej sekcji.


SPIS RZECZY:

1. NIEMIECKI SZANTARZ
2. KSIEZA POLSCY WI NIEMIECKICH OBOZACH KONCENTRACYJNYCH
Slowo wstepne - Introduction
Obozy koncentracyine w Niemczech - Concentration Camps in Germany
Ich wina ....- They are Guilty...
Aresztowanie, jakich wiele - Arests, So Many
Panowie zycia i smierci. - Lords of Life and Death.
"Prominenci"- "Prominent Ones."
Niewolnicy 20 wieku- 20th Century Slaves.
Niedorzecznosci: - Unreasonableness:
Klimat - Climate
"Organizacja"- "Organization."
Wizyty - Visits
Kapiel - Bathing.
"Przywileje" - "Priveleges"
Wielki Tydzien - The Holly Week.
Apele - Row Calls.
Targ niewolnikow - The Slave Market.
Baraki - The Baracks.
Choroby . . Deseases...
Szpital - Hospital.
Doswiadczenia szpitalne - Medical Experiments
Glod - Hunger
Praca - Work
Transporty inwalidzkie - Transport of the Invalids
Liczby mowia .... - Numbers Speak.
Rozklad ducha - Diminution of the Spirit
Z wiary.... - From the Faith
Ci, co odeszli - Those Who Departed from Us

Enter content here

Enter supporting content here